SPONSORSHIP -کتاب راهنما و رهجو

$12.00

Out of stock

SKU: persian-07 Category:

Description

صول روحانی معتادان گمنام در قلب بهبودی از بیماری اعتیاد نهفته است . قدم ها اصولی هستند که بهبودی را برای ما ممکن می سازند ولی ما برنامه معتادان گمنام را در تنهایی کار نمی کنیم . ارتباط با راهنما کليد کار کردن قدم ها و درک اصول روحاني و تمرين آن درکليه ی امور است

اين کتاب بر اصول رابطه ی راهنما و رهجو در معتادان گمنام ، فوايد و چالش های آن ، و جايگاه اش در بهبودی روز به روز ما تمرکز دارد. زمانی که خدمات جهانی – در سال ۲۰۰۰ – از انجمن سئوال کرد چه چیزی در کتاب راهنما و رهجو باید گنجانده شود ، پاسخ ها بسیار دل گرم کننده بود ، هزاران صفحه تجربیات ، عقاید و ایده ها دریافت شد مثل روز روشن بود که راهنما و رهجو بودن از کشور به کشور ، منطقه به منطقه ، فرد به فرد متفاوت می باشد . این کتاب نتیجه ی این تنوع غنی است و سعی کرده تا تصویری از چگونگی رابطه ی راهنما و رهجو را در انجمن در حال رشد ، ما ارائه کند